Buxi Bambu Lineal Adz

Porcelian 450 X 450 Bambu Wall & Floor

View the Pamesa Catalogue here